Etkinlik


Sinan Sertel Bizans Materyal Kültürü Webinar Etkinliği "Mimari Plastik"

Sinan Sertel Byzantine Material Culture Webinar "Architectural Sculpture" 

19 Mayıs 2021 / 19th May 2021


Sinan Sertel'i özlemle anıyoruz!
In Memoriam: Sinan Sertel

Sinan Sertel

(1987-2019)

Olympos Kazısı Onursal Üyesi Sanat Tarihçisi Sinan Sertel'i 19 Mayıs 2019'da vahim bir olay sonucunda kaybettik. Olympos Kazısı Alan Sorumlusu ve Kazı Başkanı Yardımcısı Vekili olarak görev yapan Sinan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü doktora programında öğrenciydi. 

Sinan Sertel was a promising young Turkish art historian, who we lost to a tragic event on the 19th of May, 2019. He was a member and the Deputy Assistant Director of the Olympos Archaeological Excavations and a PhD student in Art History at Ankara University. 

Sinan Sertel Sayfası/Web Page

Etkinlik Webinar

2020 yılında ölümünün birinci yılında Sinan'ı anmak ve anısını yaşatmak için Bizantolog. üyeleri olarak Olympos Kazısı ile birlikte Sinan Sertel Bizans Materyal Kültürü Webinar Etkinliği’ni düzenledik. Onbeş lisansüstü öğrenci Sinan'ın çalışma alanı olan Bizans Materyal Kültürü alanında çeşitli konularda bildirilerini sundular.

Olympos Kazısı ve Bizantolog. olarak bu sene ikincisini düzenleyeceğimiz Sinan Sertel Bizans Materyal Kültürü Webinar etkinliğini 19 Mayıs 2021 tarihinde Zoom platformu üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştireceğiz. Webinar etkinliğinin bu seneki teması “Mimari Plastik” olarak belirlenmiştir.

Last year, in 2020, Olympos Archaeological Excavation Team and Bizantolog. successfully organized a graduate students webinar to commemorate Sinan and cherish his memory. The Webinar was dedicated to Byzantine material culture, Sinan’s research area, and fifteen graduate students from Turkey presented their papers on a variety of topics.

This year, the 2nd Sinan Sertel Byzantine Material Culture Webinar, organized by Olympos Archaeological Excavation Team and Bizantolog., will be held on the 19th of May. The organization aims to create a platform for the graduate students to share their research on the Byzantine material culture in and from Turkey while commemorating Sinan. The theme of the webinar this year is decided to be “Byzantine Architectural Sculpture”.

Başvurular

Applications

Geç Antik Çağ ve Bizans alanında çalışan yüksek lisans ve doktora öğrencileri webinar etkinliğinde Bizans mimari plastiğini konu alan araştırmalarını sunmak için 300 kelimelik bir özetle başvuruda bulunabilirler.

Yapılacak sunumların 15 dakika sürmesi ve 5 dakika soru cevap öngörülmektedir. Katılımcıların slaytlarını/sunularını Zoom uygulaması üzerinden izleyicilerle paylaşarak sunumlarını yapmaları öngörülmüştür. 

Webinar etkinliğine katılmak isteyen öğrenciler aşağıdaki linkten ulaşacakları formu doldurabilirler. Başvurular 1 Mayıs 2021 tarihine kadar kabul edilecek olup 3 Mayıs haftasında Webinar programı açıklanacaktır. Başvurusu kabul edilen ve Webinar etkinliğinde sunum yapacak katılımcıların Bizantolog. üyesi olmaları gerekmektedir.

We welcome abstract submissions of 300 words from graduate students of Late Antique and Byzantine studies that address the webinar theme: Byzantine architectural sculpture.

The webinar will take place on Zoom, and each paper will be limited to 15 minutes, followed by a 5-minute discussion. The contributions should be either in Turkish or English.

Applicants can use the link below to fill in the application form. The application deadline is the 1st of May, 2021, and the results and the program of the webinar will be announced in the week of the 3rd of May.Başvurular Kapanmıştır.

İzleyiciler

Viewers

Sinan Sertel'in anısına düzenlenecek bu etkinlik herkese açıktır. Etkinliğe katılmak için aşağıdaki linki kullanarak kayıt yaptırmak gereklidir. Kayıt yaptıran izleyicilerle paylaşılacak olan link aracılığıyla etkinliğe katılmak mümkün olacaktır. 

This event is open to public. Please register using the link below. The Zoom link will be shared with the registered viewers by email. 

Kayıt/Registration

Etkinliğe katılan izleyicilerin aşağıda belirtilen sitemiz kurallarına uymaları gerekmektedir. Bu kuralları ihlal eden izleyicilerin etkinliğe erişimleri sonlandırılacaktır.  

Viewers of the webinar need to adhere to the following rules of our website. Those who violate these rules will not be allowed in the event.

Bilimsellik/Scientificity

Bizantolog. üyeleri tarafından internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlar Geç Antik Çağ ve Bizans dönemine ilişkin akademik ve bilimsel çalışmalara ilişkindir. 

Saygı/Respect

Bizantolog. üyeleri, internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarda ve bildirdikleri görüş ve yorumlarda karşılıklı saygı ve nezaket ilkeleri doğrultusunda hareket ederler. Farklı görüş ve düşüncelere saygı duyarlar. Tartışmalarda bilimsel ve akademik söylemin dışına çıkmazlar, kişilik haklarına saygılı tutum ve davranışlar sergilerler. 

Destek/Support

Bizantolog. üyeleri, işbirliği ve yardımlaşmaya açık ve heveslidirler. Topluluğun tüm üyelerine karşı kibar, dostane ve iyi niyetle yaklaşırlar. Üyelerin çalışmalarını desteklemek ve ortak akıl üretmek amacını güderler. Aynı zamanda fikri mülkiyet haklarını gözetirler. 

Güvenlik/Security

Bizantolog. üyeleri, internet güvenliği konusunda dikkatli davranırlar. Forum ve bloglarda hassas kişisel bilgilerini paylaşmamaya özen gösterirler. 

2020 Sinan Sertel Bizans Materyal Kültürü Webinar Etkinliği (19 Mayıs 2020)

2020 Sinan Sertel Byzantine Material Culture Webinar (19th May 2020)

Bize bizantolog@gmail.com mail adresimizden ya da sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. 

İnternet sitemizin ziyaretçi/kullanıcı aydınlatma metnine ulaşmak için tıklayınız.

Powered by Wild Apricot Membership Software