Buluşma Noktası 

Duyuru Kategorileri

 • Bildiri çağrıları

 • Bilimsel toplantı çağrıları 

 • Burs, yarışma, ödül duyuruları

 • Eğitim duyuruları 

 • Sergi, etkinlik, yeni yayın duyuruları

 • İş ilanları 

Duyuru Yayımlama

Duyurular içerik sağlayıcı üyeler tarafından ve ilgili linkler ile birlikte yayımlanır.

Duyurular herkese açıktır. Bu nedenle sadece üyeler arasında duyurulmak istenen konular için forumların kullanılması tercih edilmelidir.

 • 16 Dec 2019 18:13 | Anonymous member (Administrator)

  Bu akşam 21.30'da Cengiz Özdemir ve Ozan Sağsöz Bizans'ta Rüya Tabirnameleri'ni Arzu Akgün ile konuşacaklar. 

  https://medyascope.tv/

 • 10 Dec 2019 02:19 | Anonymous member (Administrator)

  Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü (ARHA), 26 Mart 2020’de Beyoğlu, İstanbul’da bulunan Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde (ANAMED) gerçekleştirilecek olan 8. Yıllık Lisansüstü Öğrenci Araştırma Sempozyumu’nu duyurdu. İlgili yazı şöyle:

  Performans: Aktörler, Objeler, Mekânlar başlıklı sempozyum, performans etrafında şekillenen sanatsal ve kültürel eylemlerin çeşitli tezahürlerini incelemeyi amaçlarken onların süregelen yaygınlığını tartışmaya açmayı ve farklı mekânsal, zamansal, toplumsal ve kişisel bağlamlardaki nüanslarının izini sürmeyi merkezine almaktadır. Kimliğin şekillenmesi, toplumsal cinsiyetin inşası, benliğin ifadesi ve topluluğun tanımlanmasında faydalanıldığı şekliyle performans sonuçları analiz edilecektir. Performansı geniş anlamıyla tanımlıyoruz, dolayısıyla kutsal veya seküler olanı, toplumsal veya kişisel olanı, aynı zamanda gösterişli veya gündelik olanı kapsamaktadır. Ayrıca, kelimeler ve eylemler arasındaki bağımlı ilişkiye işaret eden edimsellik, sanattaki yansımaları sebebiyle bu çerçeveyle ilişkili bir konu olarak belirmektedir.

  Bu sempozyum, kültür ve sanatta performans temasıyla ilintili çeşitli konu başlıklarını, araştırma alanlarını ve dönemleri de içeren farklı perspektif ve disiplinleri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bildiri konuları, bunlarla kısıtlı olmamakla birlikte, şu konuları içerebilir:

  • Performans tasvirleri
  • Performans ve mekân
  • Performans, mimari ve şehir planlaması
  • Devlet gücü, teatrallik, törenler ve alaylar
  • İmparatorluk performansları ve askeri performanslar
  • Kutsal performanslar, ayinler ve ritüeller
  • Kimliklerin icra edilmesi
  • Kültürün icrası
  • Sanatta edimsellik
  • Performans olarak toplumsal cinsiyet
  • Performans sanatları, tiyatro, dans, gösteriler
  • Müzik icrası, müzisyenler, müzik aletleri
  • Bellek ve performans
  • Performansları belgelemek
  • Performansları sahnelemek ve yeniden sahnelemek
  • Performans yoluyla kendini ifade
  • Somut olmayan kültür varlıkları ve performans
  • Müzecilik çalışmalarında edimsellik

  Arkeoloji, sanat tarihi, tarih, kültürel miras, müzecilik ve diğer bağlantılı alanlardan öğrenciler, Anadolu, Akdeniz, Ege, Karadeniz, Balkanlar, Levant ve Yakın Doğu’da Prehistorik dönem, Tunç ve Demir çağları, Klasik dönem, Bizans ve Osmanlı dönemleri ile modern çağı da kapsayan farklı dönemlere dair araştırmalarını sunmaları için davet edilmektedir.

  Araştırmalarının herhangi bir aşamasındaki yüksek lisans ve doktora öğrencileri konferansa başvuruda bulunabilirler. Konferans dili İngilizce olmakla birlikte konferans ve poster sunumları İngilizce veya Türkçe olarak yapılabilecektir. Başvuruların 250 kelimelik bir özetle en geç 31 Aralık 2019 tarihinde arhasymposium@gmail.com adresine yapılması gerekmektedir.

  Başvuranların kabul edilip edilmedikleri Ocak ayının ortasında kendilerine bildirilecektir. Sorularınız için arhasymposium@gmail.com adresine e-posta gönderebilir ya da arhags.ku.edu.tr ve www.facebook.com/ARHAsymposium adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

  Ek olarak kişisel görüşümü de belirtmek isterim. Organizasyonu Koç Üniversitesi ARHA Lisansüstü öğrencileri yapıyor. Ben geçen sene Erken Hristiyanlık üzerine bir bildiri ile katılmış ve İznik İtikadı'nın tarihsel bağlamını tartışmıştım.

  Türkiye'de düzenlenen diğer sempozyumların aksine vaktinizi yemek ya da çay molaları ile değil öne sürülen tezleri tartışarak geçiyorsunuz. Geçen sene dağıldığımızda vakit gece yarısını geçiyordu ve tartışacağımız pek çok konu hala vardı. Bizantolog üyelerinin de iştirakleri kıymetli.

 • 6 Dec 2019 09:30 | Anonymous member (Administrator)

  Workshop: The Byzantine Countryside: Insular And Coastal Perspectives

  Çalıştay hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

  Çalıştay dili İngilizce olacaktır. 


  Yeri: Bilkent Üniversitesi C Blok Amfi 

  Tarihi: 6 Aralık 2019 / 09:40. 

 • 5 Dec 2019 16:00 | Anonymous member

  Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenen Müze Konuşmaları kapsamında 5 Aralık 2019 tarihinde saat 16:00'da Cenevra Üniversitesi'nden Prof. Dr. Valentina Calzolari, "The Christianization of Armenia: Historical Narratives and Apocryphal Literature (4th-5th c.)" başlıklı bir konuşma yapacaktır. Etkinlik yeri, Boğaziçi Üniversitesi, Güney Kampus, Kültürel Miras Müzesi Vangelis Kechriotis Seminer Salonu'dur. 

 • 3 Dec 2019 17:00 | Anonymous member (Administrator)

  GABAM-ANAMED Doktora Sonrası Araştırmacısı Dr. Milan Vukašinović'in "Four Narrative Foundations of the Chilandar Monastery on Mount Athos" başlıklı konuşması 3 Aralık 2019 Salı günü, saat 17:00'da, Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirilecektir. Geç 12. yüzyılda Aynaroz Dağı'nda kurulan Hilandar Manastırı uzun yıllar Sırplar ve Bizanslılar arasında kültürel ve politik bağlamda bir etkileşim platformu oldu. Vukašinović'in konuşması manastırdaki mekansal dönüşümü, kuruluş hikayesini dört farklı kurgu çerçevesinde sunan manastır typikonu ve bir grup aziz hayatı ışığında okumayı ve yeniden değerlendirmeyi hedeflemektedir.

  Tarih: 3 Aralık 2019, Salı, 17:00

  Mekân: Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi

  Konuşma hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz!

 • 29 Nov 2019 15:54 | Anonymous member (Administrator)

  "Binlerce yıllık geçmişe sahip olan Anadolu, farklı dönemlerde “kutsal” addedilen pek çok mekâna ev sahipliği yapar. Bu kitapta yer alan makaleler, Ortaçağ’dan itibaren Anadolu’da var olan kutsal alanları, çeşitli mekânsal, kentsel ve sosyokültürel dinamikler bağlamında ele alan diyakronik ve senkronik çalışmaları içerir. Her bir makale, bu etkileyici alanların kutsal mekânlara dönüştüğü yaratıcı süreçte insan etkinliğinin nasıl rol oynadığını irdeleyen, kendine özgü araştırmaları ortaya koyar. Bütünde bakıldığında kitap, bu alanların cazibeleri ve çekim güçleri sayesinde karmaşık ekonomik, politik ve sosyal ilişkilerden oluşan kutsal bir ağ yarattığını gözler önüne serer.

  Bu kitabın temeli, Aralık 2016’da Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde (ANAMED) gerçekleştirilen “Kutsal Mekânlar + Kentsel Ağlar” başlıklı 11. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu’nda atılmıştır. Alanının önde gelen araştırmacılarını ve araştırma merkezinin eski bursiyerlerini bir araya getiren bu sempozyum Anadolu’daki kutsallığın farklı katmanlarını araştırmayı hedeflemiştir. Bu kitap öncelikli olarak bu hedefi odağına alarak, farklı örneklere odaklanan araştırmalar arasındaki paralellik ve ilişkilere ışık tutmaktadır.

  Kitap, Koç Üniversitesi Yayınları ve Yapı Kredi Yayınları mağazalarından temin edilebilir."

  • Yayınevi: ANAMED
  •  
  • Editörler: A. Hilâl Uğurlu ve Suzan Yalman
  •  
  • Yazarlar: Ayşe Belgin-Henry, Paolo Girardelli, Rachel Goshgarian, Christina Maranci, Zeynep Oğuz Kursar, Robert Ousterhout, A. Hilâl Uğurlu, Suzan Yalman, Zeynep Yürekli
  •  
  • Çevirmenler: Barış Cezar, Hilal Gültekin Çatak
  •  
  • Dil: Türkçe (Bu yayının İngilizce versiyonu da bulunmaktadır: Sacred Spaces and Urban Networks)
  •  
  • Kategori: Sanat tarihi, mimari tarih, tarih
  •  
  • Sayfa Sayısı: 200
  •  
  • Boyut: 19.5 x 25 cm
  •  
  • Baskı: 1. baskı, Kasım 2019
  •  
  • ISBN: 978-605-7685-13-1


 • 28 Nov 2019 16:03 | Anonymous member (Administrator)

  Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi'nin 2020-2021 akademik yılı doktora sonrası araştırma bursları için başvurular devam etmektedir.

  1) Andrew W. Mellon Bizans Çalışmaları Doktora Sonrası Bursu

  Son başvuru tarihi: 15 Aralık 2019

  2) Andrew W. Mellon Bizans Çalışmaları Doktora Sonrası Kısa Dönem Araştırma Bursu

  Son başvuru tarihi: 15 Ocak 2020

  Daha fazla bilgi için tıklayınız.


 • 26 Nov 2019 14:43 | Anonymous member (Administrator)

  Hollanda Araştırma Enstitüsü'nün (NIT) organizasyonu ile Mariette Verhoeven ve Ketty Iannantuono tarafından Antiquities in the Modern Age: Power, Appropriation and Display başlıklı bir konferans verilecek. Konferans içerisinde IV. Haçlı Seferi ve bu seferin mimarı Venedik Doge Enrico Dandolo Mariette Verhoeven tarafından "A Venetian Doge in Hagia Sophia" başlığı altında değerlendirilecek.

  Tarih: 27 Kasım 2019

  Saat: 18.00

  Yer: ANAMED Oditoryum'u


  Konferansa ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız

 • 24 Nov 2019 23:04 | Anonymous member (Administrator)

  Editörlüğünü Gudrun Bühl ve Elizabeth Dospel Williams'ın yaptığı yaklaşık 260 parçalık "Dumbarton Oaks Bizans Koleksiyonundaki Tekstil Kataloğu" geniş bir bibliyografya ile akademi dünyasının kullanıma açıldı.

  İncelemek için linki ziyaret edebilirsiniz:

  https://www.doaks.org/resources/textiles • 22 Nov 2019 18:14 | Anonymous member (Administrator)

  İstanbul Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalının düzenlediği Klasik Filoloji Seminerlerinin bu yılki ilk konuğu Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Yarlıgaş "Roma İmparatorluk Dönemi'nde İstihbarat Faaliyetleri (MÖ 27-MS 284)" üzerine bir konuşmada bulunacak.


  Tarih: 12 Aralık 2019

  Saat: 17.00

  Yer: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kurul Odası

Bize bizantolog@gmail.com mail adresimizden ya da sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.

İnternet sitemizin ziyaretçi/kullanıcı aydınlatma metnine ulaşmak için tıklayınız.


Powered by Wild Apricot Membership Software