Buluşma Noktası 

Duyuru Kategorileri

 • Bildiri çağrıları

 • Bilimsel toplantı çağrıları 

 • Burs, yarışma, ödül duyuruları

 • Eğitim duyuruları 

 • Sergi, etkinlik, yeni yayın duyuruları

 • İş ilanları 

Duyuru Yayımlama

Duyurular içerik sağlayıcı üyeler tarafından ve ilgili linkler ile birlikte yayımlanır.

Duyurular herkese açıktır. Bu nedenle sadece üyeler arasında duyurulmak istenen konular için forumların kullanılması tercih edilmelidir.

 • 22 May 2020 18:20 | Anonymous member (Administrator)

  VII. Bizantolog Geç Antik Çağ ve Bizans Çalışmaları Okuma Etkinliği'nin konusu üyemiz Ali Özkan'ın önerisiyle "Küçük Asya'da Geç Antik Çağ Kent ve Kırsal Yerleşimleri" olarak belirlenmiştir. Bu okuma etkinliğinin ana hedefi, imparatorluk dönemi toplumsal hayatın pek çok yönünü etkilemiş olan kent organizasyonunun Geç Antik Çağ içerisindeki "proto-Bizantik" yerleşimlere evrilişini izlemektir.

  Tarih: 27.05.2020

  Saat: 21.00

  Etkinlik zoom programı üzerinden gerçekleştirilecek olup, tüm materyaller katılımcılara iletilecektir. Bizantolog etkinlikleri yalnızca üyelerine açıktır.


  Tartışma şu makaleler üzerinden gerçekleştirilecektir:

  Lucy Grig, "Cities in the "long" Late Antiquity, 2000 - 2012 a survey essay", Urban History, 40/3, August 2013, 554-566.

  Clive Foss, "Archaeology and the "Twenty Cities" of Byzantine Asia", American Journal of Archaeology, 81/4, 1977, 469-486.

  Celal Şimşek, "Geç Antik Çağ'da Laodikeia", içinde: Geç Antik Çağ'da Lykos Vadisi ve Çevresi, ed. Celal Şimşek - Turhan Kaçar, Ege Yayınları 2018, 81-116.

  İleri Okumalar:

  Héléne Ahrweiler, "L'Asie Mineure et les invasions arabes (VII - IX siècles)", Revue Historique, 227/1, 1962, 1-32.

  Sabine Landstatter, "Ephesos from Late Antiquity until the Middle Ages: An Archaeological Introduction, in: Ephesos from Late Antiquity until the Middle Ages: Proceeding of the International Conference at the Research Center for Anatolian Civilizations, Koç University, Istanbul 30th November - 2nd December 2012, ed. Sabine Landstatter - Paul Magdalino, ÖAI, 11-72.

 • 17 May 2020 17:31 | Anonymous member (Administrator)

  Turhan Kaçar tarafından "Doğu Roma Dünyasında Monofizit Reaksiyon ve İmparator Iustinianus" başlığıyla kaleme alınan bu çalışma 451 Kadıköy Konsili ve 553 Konstantinopolis Konsili arasında imparatorların (Zenon, Anastasius, Iustinus, Iustinianus) kilise birliği kurma çabalarını ve benimsenen farklı politikaların Roma dünyasına yansımalarını Süryani monofizitleri (miafizit) odağında, tarihsel kaynaklar içerisinde ele almaktadır. 

  Erişim için: https://www.academia.edu/43064362/Do%C4%9Fu_Roma_D%C3%BCnyas%C4%B1nda_Monofizit_Reaksiyon_ve_%C4%B0mparator_Justinianus

 • 14 May 2020 09:30 | Anonymous member (Administrator)

  Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Bölgesi Kültür Varlıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKVAM) tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenecek olan uluslararası sempozyuma ilişkin detaylar için tıklayınız

 • 9 May 2020 16:34 | Anonymous member (Administrator)

  VI. Bizantolog Geç Antik Çağ ve Bizans Çalışmaları Okuma Etkinliği 13 Mayıs 2020 Çarşamba günü saat 21:00'da zoom programı üzerinden gerçekleştirilecektir.

  Etkinliğin konusu, Bizans’da deniz, denizcilik ve gemiler olarak belirlenmiştir. Bizans toplumunun deniz kavramıyla olan ilişkisi denizcilik tarihi, politika, din ve ticaret bağlamında konuşulacak, kullandıkları gemileri hem yazılı kaynak hem de arkeolojik materyal üzerinden incelenecektir.

  Oturumda Browning’in Bizans denizcilik tarihi üzerine yoğunlaştığı The Sea and the City, Makris’in manastır arşivleri ve kanunnameler gibi yazılı kaynaklardan yararlanarak ticari ve savaş gemilerini anlattığı Ships ve van Doorninck’in Bizans dönemine tarihlenen önemli gemi batıklarını tartıştığı Byzantine Shipwrecks kitap bölümleri incelenecektir.

  Bununla beraber katılımcılarımızdan özellikle geç dönem Bizans tarihi ile ilgilenenler için de konu ile ilgili Halil İnalçık’ın The rise of the Turcoman maritime principalities in Anatolia, Byzantium, and the Crusades makalesi de gönderilecektir ancak okunması zorunlu değildir.

  Makale künyeleri:

  Browning, R. “The City and the Sea,” in Speros Vryonis, Jr. (ed.) The Greeks and the Sea (New Rochelle, NY: Aristide D. Caratzas, 1993), 97- 112.

  Van Doorninck, F. H. “Byzantine Shipwrecks.” in Angeliki E. Laiou (ed.) The Economic History of Byzantium: from the Seventh to the Fifteenth Century, vol. 3 (Dumbarton Oaks Series No. 39. Washington, DC: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 2002), 899-905.

  Makris, G. 2002. "Ships." in Angeliki E. Laiou (ed.) The Economic History of Byzantium: from the Seventh to the Fifteenth Century, vol. 3 (Dumbarton Oaks Series No. 39. Washington, DC: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 2002), 91-100.

  --------------------

  Inalcık, H. “The rise of the Turcoman maritime principalities in Anatolia, Byzantium, and the Crusades,” BF 9 (1985), 179—217.


  Bizantolog okuma etkinliği yalnızca Bizantolog üyelerine açık olup, tüm materyaller katılımcılara gönderilecektir.

  Katılmak istiyorsanız bize mail yoluyla ulaşabilir veya bu gönderinin altına yorum yazabilirsiniz. 

  Geçtiğimiz haftalarda okuma etkinliğimize katılmış olan üyelerimizin tekrar katılım talebi göndermeleri gerekmemektedir.

 • 7 May 2020 13:12 | Anonymous member (Administrator)

  2019 yılı itibariyle yayın hayatına başlayan MESOS Disiplinlerarası Ortaçağ Çalışmaları Dergisi 2020 yılı sonunda yayınlanacak olan 2. sayısı için makale kabulüne başladı. MESOS aracılığıyla Bizans tarihi, tarihsel coğrafyası, sanat tarihi, arkeolojisi gibi pek çok konuda çalışmalarınızı yayınlama fırsatı yakalabilirsiniz. Makale gönderimi için son tarih 1 Eylül 2020'dir.

  Dergiye ilişkin daha detaylı bilgi için web sayfasını ziyaret edebilirsiniz: https://www.mesosjournal.com/

  Derginin birinci sayısı için: https://dergipark.org.tr/tr/pub/mesos

 • 6 May 2020 23:50 | Anonymous member (Administrator)

  Mısır'da bulunan Kızıl Kilise ile ilgili canlı seminere katılmak için dxt6@case.edu adresine e-posta göndererek kayıt yaptırmak gerekiyor. 

  Etkinlik posteri için tıklayınız.

 • 6 May 2020 21:00 | Anonymous member (Administrator)

  V. Bizantolog Geç Antik Çağ ve Bizans Çalışmaları Okuma Etkinliği 6 Mayıs 2020 tarihinde zoom programı üzerinden gerçekleştirilecektir.

  Etkinliğin gündem maddesi, devşirme malzeme kullanımı olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda Bizans’ta, Anadolu Selçukluları’nda ve Osmanlı’da devşirme malzeme kullanımına yönelik yaklaşımlar ve dönüştürücü etkisiyle devşirme sürecinin malzemeye kattığı yeni anlamlar tartışmaya açılacaktır.

  Oturum, Bilge Ar’ın “Spolia usage in Anatolian rulers: A comparison of ideas for Byzantines, Anatolian Seljuqs and Ottomans” isimli makalesi ve “Spolia Reincarnated: Afterlives of Objects, Materials, and Spaces in Anatolia from Antiquity to the Ottoman Era” kitabının editörlerinden Ivana Jevtic’in yazdığı giriş metni üzerinden, bizzat iki yazarın da katılımlarıyla gerçekleştirilecektir.

  Makale künyeleri:

  Ar, Bilge. “Spolia usage in Anatolian rulers: A comparison of ideas for Byzantines, Anatolian Seljuqs and Ottomans.” ITU A|Z 12, no. 2 (2015) 3-17.

  Jevtic, Ivana. “Introduction.” In Spolia Reincarnated: Afterlives of Objects, Materials, and Spaces in Anatolia from Antiquity to the Ottoman Era, edited by Ivana Jevtic and Suzan Yalman. Istanbul: Anamed, 2018.

  Bizantolog okuma etkinliği yalnızca Bizantolog üyelerine açık oluptüm materyaller katılımcılara gönderilecektir.

  Geçtiğimiz haftalarda okuma etkinliğimize katılmış olan üyelerimizin tekrar katılım talebi göndermeleri gerekmemektedir.

 • 23 Apr 2020 16:18 | Anonymous member (Administrator)

  29 Nisan 2020'de düzenlenecek olan IV. Geç Antik Çağ ve Bizans Çalışmaları Okuma Etkinliği'nin konusu üyemiz Caner Togaç'ın önerisiyle 4. Haçlı Seferi'nin Bizans - Türk İlişkilerine İzdüşümleri olacaktır.

  Tartışma, Yusuf Ayönü'nün "Dördüncü Haçlı Seferi'nin Batı Anadolu'nun Türkleşme Sürecine Etkisi" isimli çalışması üzerinden yürütülecektir.

  Makale Künyesi: Yusuf Ayönü, "Dördüncü Haçlı Seferi'nin Batı Anadolu'nun Türkleşme Sürecine Etkisi", Tarih İncelemeleri Dergisi, XXIV/1, 2009, ss. 5-20.

  Bizantolog. etkinlikleri yalnızca üyelerine açık olup, gerekli materyaller katılımcımlara toplantı öncesinde gönderilecektir. 

 • 20 Apr 2020 12:20 | Anonymous member (Administrator)

  Webinar etkinliği 19 Mayıs 2020 tarihinde Zoom uygulaması kullanılarak gerçekleştirilecektir.

  Sinan Sertel'in anısına düzenlenecek bu etkinlikte Geç Antik Çağ ve Bizans alanında çalışan yüksek lisans ve doktora öğrencileri Bizans materyal kültürüne ilişkin çalışmalarını sunma imkanı bulacaklardır.

  Detaylı bilgi ve başvuru için Webinar sayfasını ziyaret ediniz.


 • 19 Apr 2020 18:49 | Anonymous member (Administrator)

  İMÜ 2020/2 Tarih Semineri'nde Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeleri'nden Kutlu Akalın "İmparator Anastasius ve Roma - Sasani Sınırı" başlıklı online bir seminerde bulunacaktır. 22 Nisan 2020, saat 14.30'da gerçekleşecek seminerin linki etkinlik öncesinde paylaşılacaktır.

  Afişe göre, Etkinliğe katılmak isteyenlerin zahit.atcil@medeniyet.edu.tr adresiyle iletişime geçmesi gerekmektedir.

Bize bizantolog@gmail.com mail adresimizden ya da sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.

İnternet sitemizin ziyaretçi/kullanıcı aydınlatma metnine ulaşmak için tıklayınız.


Powered by Wild Apricot Membership Software